miloš noll

český výtvarník, malíř, ilustrátor, grafik a filmový scénárista

czech artist, painter, illustrator, graphic designer and film screenwriter


narodil se, žil a zemřel v Praze • born, lived and died in Prague
(1926–1998)

životopis, soupis výstav, přehled díla, další ukázky z tvorby a informace naleznete ve wikipedii… zde
you can find biography, exhibition list, overview of the work, other samples of creation and information on wikipedia… here

bližší informace, kontakt
more information, contact
David Noll
+420 608360405
ddnoll@seznam.cz