z rodinného alba / from the family album

není-li uvedeno jinak, všechna díla: akvarel, tuš, tužka
if not defined otherwise, all works: aquarelle, pen, pensil