asambláže / assemblages

všechny asambláže jsou v soukromých sbírkách
all assamblages are in private collections